Liczba odwiedzin strony: 83201 Osób na stronie: 3
 

Maria Machejek
Komornik w Olkuszu

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 9 poz. 131 - Bankowy Fundusz Gwarancyjny
USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. (tekst jednolity) Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1.  Ustawa określa:   1)   zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki,   2)   rodzaje działań, które mogą być podejmowane w celu udzielania podmiotom objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych pomocy do wysokości środków gwarantowanych w przypadkach powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności,   3)   zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania. Art. 2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:   1)   deponent - osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, oraz podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399), zwanej dalej "Prawem bankowym", będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego systemem gwarantowania, potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, z wyłączeniem: a)  Skarbu Państwa, b)  banków, c)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), d)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr...
KRS 0000054069 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOBROWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOBROWIE STOWARZYSZENIE 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
82A 46-325 BOBROWA RUDNIKI OLESKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
576-143-14-95 531849454 0000054069
KRS 0000054068 - "ALPHA DAN" JANUSZ CHILEWSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ALPHA DAN" JANUSZ CHILEWSKI SP. J. SP. J. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZAJNOCHY 3 85-738 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(52) 345-35-80 (52) 345-35-79 biuro@alphadan.pl http://www.toledo.pl
NIP: REGON: KRS:
554-192-48-01 91490364 0000054068
KRS 0000054067 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STRZELCACH OPOLSKICH S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STRZELCACH OPOLSKICH S.A. S.A. 2001-10-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 MAJA 59 47-100 STRZELCE OPOLSKIE STRZELCE OPOLSKIE STRZELECKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(77) 461-32-81, (77) 461-32-82 (77) 461-33-58 pks@pks.strzelceop.pl http://www.pks.strzelceop.pl
NIP: REGON: KRS:
756-000-38-36 616899 0000054067
KRS 0000054066 - ODDZIAŁ KRAKOWSKI PTTK IM. KSIĘDZA KAROLA WOJTYŁY
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ODDZIAŁ KRAKOWSKI PTTK IM. KSIĘDZA KAROLA WOJTYŁY STOWARZYSZENIE 2005-02-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WESTERPLATTE 5 31-033 KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-011-36-70 350511376 0000054066
KRS 0000054065 - FUNDACJA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ FUNDACJA 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
5 86-014 WOJNOWO SICIENKO BYDGOSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
554-023-64-82 430034084 0000054065
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Olkusz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Maria Machejek Komornik w Olkuszu
adwokat małopolskieradca prawny małopolskienotariusz małopolskiesyndyk małopolskiekancelaria prawna małopolskiedoradztwo prawne małopolskieprawnikReklama